طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی

طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی ( چینی ) ظرفیت :  ۶۰۰ هنر آموز در سال محل اجرای طرح : قابل [...]

مشاهده و خرید