طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای

500452 کیوتست

طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای با سلام امروز طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای را برای شما آماده کرده ایم و میتوانید از طریق لینک زیر به آسانی خرید و سپس دانلود نماید   ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح:ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای) دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز:ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات:ﺗﻦ ۴۸۶٫۵ﻧﻮع […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی

5644 کیوتست

طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی با سلام امروز طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی را برای شما آماده کرده ایم و میتوانید از طریق لینک زیر به آسانی خرید و سپس دانلود نماید   ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح:  دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز: وزارت جهاد کشاورزی ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات: ۱۵۰راسﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات: گوشت قرمز ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻧﻔﺮ ۱۷  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح ﻣﻴﻠﻴﻮن : ۲۱۱۵٫۳۷  : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری […]

طرح توجیهی بسته بندی و توزیع مواد غذایی

54646 کیوتست

 طرح بسته بندی و توزیع مواد غذایی ( تخم مرغ) با سلام امروزطرح توجیهی بسته بندی و توزیع مواد غذایی را برای شما آماده کرده ایم و میتوانید از طریق لینک زیر به آسانی خرید و سپس دانلود نماید     ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح :   ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح  :  طرح توجیهی بسته بندی و توزیع مواد غذایی […]

۱۰ نکته‌ی مهم در نوشتن طرح کسب و کار عالی!

business plan above qtest ir1 کیوتست

 در اینجا به ۱۰ نکته‌ی مهم در نوشتن طرح کسب و کار موفق اشاره می‌کنیم. شما می‌توانید چشم‌انداز مالی کسب‌ و کار خود را ترسیم کنید و سرمایه لازم برای راه‌اندازی آن را محاسبه کنید.   همچنین اگر سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌ و کار جدید را نداشته باشید، می‌توانید ایده‌های ارزشمند خودتان را بر […]

قالبسازی

qtest 31 کیوتست

قالبسازی قالبسازی، یکی از گرایش‌های رشتهٔ مهندسی مکانیک است.   سر فصل های این بخش عباراتند از  ۱ انواع قالب های صنعتی ۲ انواع قالب های ریخته گری ۳ پروسه ساخت قالب‌ سازی ۴ قالب ۵ نگار خانه ۶ منابع انواع قالب های صنعتی قالب های صنعتی که از آنها برای تولید استفاده می شود بنا به روش تولید قطعه انواع گوناگونی دارند که […]