طرح توجیهی تولید و بسته بندی آبلیمو رایگان

طرح توجیهی تولید و بسته بندی آبلیمو

 طرح توجیهی تولید و بسته بندی آبلیمو طرح توجیهی تولید و بسته بندی آبلیمو چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی تولید و بسته بندی آبلیمو ظرفیت : ۸۰۰ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی رایگان

طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی

 طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی ورزشی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی ظرفیت :  ۲۶۰۰ هنرجو در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری

 طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه حسـابداری محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور بویژه استان‌های جنوبی سرمایه گذاری [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی

 طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی ظرفیت : ۱۶۰۰ نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبیل آموزشی ) محل اجرای طرح : قابل [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی

 طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی ظرفیت : ۱۸۷۲ دانش آموز در سال ( معادل ۶۷۳۹۲ نفر-ساعت آموزشی ) محل اجرای [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه

 طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه ظرفیت : هشتاد تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور  [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی تولید و بسته بندی عسل رایگان

طرح توجیهی تولید و بسته بندی عسل

 طرح توجیهی تولید و بسته بندی عسل طرح توجیهی تولید و بسته بندی عسل چکیده طرح  موضوع طرح : بسته بندی عسل به ظرفیت ۲۴۰ تن در سال ظرفیت : هشتاد تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور [...]

مشاهده و خرید