طرح کسب و کار تولید نان لواش رایگان

طرح کسب و کار تولید نان لواش

طرح کسب و کار تولید نان لواش   خلاصه طرح موضوع طرح : تولید نان لواش  ظرفیت : ۳۰۰ تن در سال  محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور  سرمایه گذاری کـل: ۹۴/۳۵۷ میلیون ریال  سهم آورده متقاضی: [...]

مشاهده و خرید