بیزینس پلن تولید چرم رایگان

بیزینس پلن تولید چرم

بیزینس پلن تولید چرم و سالامبور خلاصه طرح موضوع طرح : تولید چرم و سالامبور  ظرفیت : ۴۰۰ هزار فوت مربع در سال  محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور  سرمایه گذاری کـل: ۱۸۸۰  میلیون ریال  سهم [...]

مشاهده و خرید