طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه رایگان

طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه

طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه چکیده طرح  موضوع طرح : باغداری و پرورش میوه ( گردو ، شلیل و هلو ) و محصولات زیر درختی (‌یونجه ) ظرفیت : [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی پرواربندی گوساله رایگان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله

طرح توجیهی پرواربندی گوساله طرح توجیهی پرواربندی گوساله چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی پرواربندی گوساله ظرفیت : هفتاد و پنج راس در هر دوره ( یکصد و پنجاه راس در سال ) محل اجرای طرح : قابل اجرا [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی  با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال رایگان

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال عسل چکیده طرح  موضوع طرح : طرح [...]

مشاهده و خرید
بیزینس پلن تولید داروهای گیاهی رایگان

بیزینس پلن تولید داروهای گیاهی

طرح توجیهی تولید  داروهای گیاهی طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی چکیده طرح  موضوع طرح : بیزینس پلن تولید داروهای گیاهی ظرفیت : ۲۷۰ هزار تیوپ پماد و ۳ میلیون عدد قرص در سال  محل اجرای طرح : قابل [...]

مشاهده و خرید
بیزینس پلن تولید حوله رایگان

بیزینس پلن تولید حوله

بیزینس پلن تولید حوله بیزینس پلن تولید حوله چکیده طرح  موضوع طرح : بیزینس پلن تولید حوله ظرفیت :  ۶۵ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۲۰۲۲/۵۰ میلیون ریال سهم [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی رایگان

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت ۵۰ تن در سال ظرفیت : ۵۰  تن در سال محل اجرای طرح : کلیه مناطق کشور سرمایه [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی جمع آوری شیر رایگان

طرح توجیهی جمع آوری شیر

طرح توجیهی جمع آوری شیر طرح توجیهی جمع آوری شیر چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی جمع آوری شیر به ظرفیت ۵/۸ تن در روز ظرفیت : هشتاد تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری [...]

مشاهده و خرید