بیزینس پلن تولید داروهای گیاهی رایگان

بیزینس پلن تولید داروهای گیاهی

طرح توجیهی تولید  داروهای گیاهی طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی چکیده طرح  موضوع طرح : بیزینس پلن تولید داروهای گیاهی ظرفیت : ۲۷۰ هزار تیوپ پماد و ۳ میلیون عدد قرص در سال  محل اجرای طرح : قابل [...]

مشاهده و خرید
بیزینس پلن تولید حوله رایگان

بیزینس پلن تولید حوله

بیزینس پلن تولید حوله بیزینس پلن تولید حوله چکیده طرح  موضوع طرح : بیزینس پلن تولید حوله ظرفیت :  ۶۵ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۲۰۲۲/۵۰ میلیون ریال سهم [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی رایگان

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت ۵۰ تن در سال ظرفیت : ۵۰  تن در سال محل اجرای طرح : کلیه مناطق کشور سرمایه [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی جمع آوری شیر رایگان

طرح توجیهی جمع آوری شیر

طرح توجیهی جمع آوری شیر طرح توجیهی جمع آوری شیر چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی جمع آوری شیر به ظرفیت ۵/۸ تن در روز ظرفیت : هشتاد تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری [...]

مشاهده و خرید
بیزینس پلن تولید چیپس سیب زمینی رایگان

بیزینس پلن تولید چیپس سیب زمینی

طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی ظرفیت : ۵۰۰ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری [...]

مشاهده و خرید
بیزینس پلن پرورش گاو شیری رایگان

بیزینس پلن پرورش گاو شیری

طرح توجیهی پرورش گاو شیری طرح توجیهی پرورش گاو شیری چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی پرورش گاو شیری ظرفیت : پنجاه راس محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور بویژه استان‌های جنوبی سرمایه گذاری [...]

مشاهده و خرید