طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی

طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گلهای چینی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی ( چینی ) ظرفیت :  ۶۰۰ هنر آموز در سال محل اجرای طرح : قابل [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی

طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی ظرفیت : ۱۶۰۰ نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبیل آموزشی ) محل اجرای طرح : قابل اجرا [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی

طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی ظرفیت : ۱۸۷۲ دانش آموز در سال ( معادل ۶۷۳۹۲ نفر-ساعت آموزشی ) محل اجرای طرح : [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه رایگان

طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه

طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه ظرفیت : هشتاد تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور  سرمایه [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل رایگان

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل ظرفیت :  ۱۰۰۰ کندوی لانگسروت محل اجرای طرح : قابل اجرا در [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده رایگان

طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده

طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده ظرفیت : هشتاد تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور بویژه [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه‌ای رایگان

طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه‌ای

طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه‌ای با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن خیار در سال طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه‌ای چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه‌ای ظرفیت :  ۲۰۰۰ تن در سال محل [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه رایگان

طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه

طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه چکیده طرح  موضوع طرح : باغداری و پرورش میوه ( گردو ، شلیل و هلو ) و محصولات زیر درختی (‌یونجه ) ظرفیت : [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی پرواربندی گوساله رایگان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله

طرح توجیهی پرواربندی گوساله طرح توجیهی پرواربندی گوساله چکیده طرح  موضوع طرح : طرح توجیهی پرواربندی گوساله ظرفیت : هفتاد و پنج راس در هر دوره ( یکصد و پنجاه راس در سال ) محل اجرای طرح : قابل اجرا [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی  با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال رایگان

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال عسل چکیده طرح  موضوع طرح : طرح [...]

مشاهده و خرید